14 Ekim 2009 Çarşamba

Kürt "Açılımı"na Dair Bildiri

Adıyla çağırmamak bir yalan söyleme yöntemidir...

07.10.2009


Kürt sorunu seksen yıllık bir tabuydu. Şimdilerde tabu olmaktan çıkmakta ve konuşulmakta ama yapılan konuşmaların, söylenen sözlerin reel bir karşılığı olup olmadığı hala tartışmalı.
Nitekim Temmuz ayının sonunda ‘Kürt açılımı denilene Ağustosun sonunda ‘demokratik açılım’ deniyordu, Eylül sonunda artık ‘huzur ve uzlaşı projesi’ deniyor... Eğer bir sorunu çözmek gibi samimi bir niyetiniz varsa, önce onu adıyla çağırmanız gerekir. Unutmamak gerekir ki, farklı biçimlerde ifade edilse de ‘açılım’ daha önce de gündeme gelmişti. Bir başbakan ‘Kürt realitesini tanıyoruz’ dedi, bir daha ağzına almadı, alamadı, bir başkası ‘AB’nin yolu Diyarbakır’dan geçiyor’ dedi o da bir daha ağzına almadı, alamadı... Zira söylediklerinin reel bir karşılığı yoktu. Neden olmadığı rejimin niteliğiyle ilgili tartışmayı angaje ediyor. Zira, Türkiye’de hükümet olmak hükmetmek anlamına gelmiyor.


Kürt sorunu ulusal bir sorundur. Ezilen ulusun kendi kaderini tayın etmesi sorunudur. Ezilen ulusun kendi kaderini tayın etmesi de, gönüllü birlikte yaşamayı da, ayrılmayı da içerir. Kürtlerin ne istediğinin netleşmesi, iradenin ortaya çıkması, sınırsız bir tartışma ortamının sağlanmasını, ifade [düşünce] özgürlüğünün önündeki tüm engellerin ortadan kaldırılmasını gerektirir. Bir sorunun nasıl çözüleceği, ne olduğundan bağımsız değildir. Kürt sorunu nedir? Kürt sorunu neden bir sorundur? Bu sorun günümüze kadar neden çözülmeden gelmiştir? Sorunu yaratan esas unsurlar nelerdir? Gibi temel sorular hiçbir zaman gündeme getirilmiyor, tartışma konusu yapılmıyor... Eğer orta yerdeki sorun, ulusal mahiyette bir sorunsa ki öyledir, onu demokratikleşme çerçevesinde çözmek mümkün değildir. Zira, demokratikleşmeyle Kürt sorununun çözümü arasındaki ilişkinin yönü demokratikleşmeden Kürt sorununa doğru değil, Kürt sorunundan demokratikleşmeye doğrudur. Başka türlü ifade etmek gerekirse, Kürt sorununun önceliği vardır. Bunun anlamı, ezilen bir halk olan Kürtlerin gasbedilmiş haklarının iadesi, demokratikleşme denilenin kapsadığı, kapsaması gerekenden başka/farklı şeyleri de içerir. Geçerli yaklaşım sorunun bireysel haklar temelinde çözüleceği şeklinde. Kürt sorununun çözümü doğrudan kolektif hakları içeriyor. Elbette kolektif haklarla bireysel haklar arasında bir çatışma söz konusu değildir.


Başbakan ve içişleri bakanı ne yapacaklarını değil, neyi yapmayacaklarını sayarak konuşmaya başlıyorlar... Cunta anayasasına dokunmadan seksen yıllık zihniyetle hesaplaşmadan sorunun çözüleceğine inanan var mı? Hala Kürtçe’nin bir dil olarak kabul edilmemesi demek, o dili konuşan halkın varlığının da inkâr edilmesi demektir. Böyle bir anlayışla sorun çözülebilir mi? Bu anlayışta ısrar devam ederse, Kürt çözümü, Türk çözümsüzlüğü olmaya devam edecektir. Kürt sorununun kaynağında, devletin inkâr, imha ve asimilasyon siyaseti vardır. Devlet Kürtlere doğal haklarını teslim ederek, bu politikadan, bu uygulamalardan geri adım atabilir. Kürtlerin ihtiyacı olan lütuf değil, haksızlığın giderilmesidir. Bunun da yolu doğrudan sorunun tarafı olanla, Kürtlerle, Kürt örgütleriyle, Kürtleri temsil eden kurum ve kişilerle görüşmekten geçiyor. Oysa hükümet Türk tarafıyla görüşmeyi yeğliyor...


Biz aşağıda imzası bulunanlar, her şeye rağmen ‘açılım’ denilenin olumlu bir gelişme olduğu düşüncesiyle, sorunun çözümüne dair görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmayı, etik ve entelektüel sorumluluğun bir gereği sayıyoruz:

Eğer sorun gerçekten çözülmek isteniyorsa,

1. Devlet öncelikle Kürt halkına yapılan tarihsel haksızlığı açıkça ifade etmeli, Kürt halkından özür dilemeli, özeleştiri yapmalı; seksen yıllık resmi ideoloji ve resmi tarihle hesaplaşmaya cesaret etmelidir;

2. Terör ve terörist söyleminden, ‘son terörist yok edilinceye kadar... dilinden uzaklaşılmalıdır;

3. ‘Biz kardeşiz’ ‘bin yıldır birlikte yaşıyoruz’, ‘din kardeşiyiz’ vb. söyleminin asıl amacı, Kürtlere doğal haklarını, insan olarak sahip oldukları haklarını, Kürt toplumu olmaktan doğan haklarını vermemenin, ya da olabildiğince asgari düzeyde tutmanın gerekçesi yapılmak isteniyor. Bu yaklaşım terk edilmelidir;

4. İfade özgürlüğünün önündeki tüm engeller ortadan kaldırılmalıdır.

5. Askeri operasyonlar durdurulmalıdır. PKK ateşkes ilan ettiğinde devlet ateşe devam ediyor. Böyle bir durumda PKK’ye silah bırak demenin bir kıymet-i harbiyesi olamaz;

6. Seksen yıllık dönemde ama asıl son 25 yılda öldürülen 40 bin insanın, yakılıp yıkılan 4 bin köyün, yerlerinden zorla sökülüp atılan 4 milyon insanın hesabı birilerinden sorulmalı, verilen zararlar ‘tazmin edilmeli’, koruculuk sistemine derhal son verilmelidir;

7. ‘Bir başka ulusu ezen ulus özgür olamaz’ ilkesinin bir gereği olarak, Kürtlerin özgürlüğünün Türklerin de özgürlüğü olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır;

8. Gerekli hale geldiğinde referandum seçeneği gündemde olmalıdır...

Unutulmaması gereken bir şey daha var: özgürlüğü için mücadele etmekte kararlı bir halkı yenmek mümkün değildir. Öyleyse işe sorulması gereken soruları gerektiği gibi sorarak, tartışılması gerekeni gerektiği gibi tartışarak, şeyleri adıyla çağırarak başlayabiliriz...

Saygılarımızla...


İsmail Beşikçi, Fikret Başkaya, Mahmut Konuk, Sibel Özbudun, Temel Demirer, Ragıp Zarakolu, Sait Çetinoğlu, Babür Pınar, Ayhan Çınar, Paşa Öztürk, Engin Bayramoğlu, Oktay Etiman, İsmet Erdoğan, Özgür Başkaya, Yücel Demirer, Attila Tuygan, Deniz Zarakolu, Büşra Beste Önder, Hüseyin Taka, Hüseyin Gevher, Mehmet Özer, Recep Maraşlı, Cemil Gündoğan, Ahmet Önal, Adnan Caymaz, Ali İmren

imza için..
http://gercekinatcidir.blogspot.com/

5 Temmuz 2009 Pazar

Özgür Tiyatro'nun Yeni Sitesi


Özgür Tiyatro'nun web sitesi yenilenen yüzü ile tekrar yayında. Özgür Tiyatro ve tiyatro dünyası haberlerini www.ozgurtiyatro.org adresinden takip edebilir, üye olarak haberlerin e-posta adresinize gelmesini sağlayabilirsiniz

3 Temmuz 2009 Cuma

Sitemiz yeni yüzüyle yayında...

Özgür Tiyatro'nun web sitesi www.ozgurtiyatro.org yenilenen yüzüyle tekrar yayında...

7 Mayıs 2009 Perşembe

TODER YÖNETİMİ İSTİFA!!!

BAŞTA TODER BAŞKANI ULVİ ALACAKAPTAN OLMAK ÜZERE TODER YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ HESAP VERMEYE, TODER ÜYELERİNİ DUYARLI DAVRANMAYA VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLAYARAK ÖRGÜTLERİNE SAHİP ÇIKMAYA ÇAĞIRIYORUZ !!! (Destekleyenler listesinin güncellenme tarihi: 02.06.2009)

Haftalardır Tiyatro ve Tiyatro Oyuncuları Derneği (TODER) adına imal edilen bir skandalı tartışıyoruz. 27 Marttan birkaç gün önce, TODER Başkanı Ulvi Alacakaptan imzalı telefon mesajları 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinliklerinin ertelendiğini duyurmuştu. Gerekçe, Büyük Birlik Partisi Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybetmiş olmasıydı. Tiyatrocuların Yazıcıoğlu’nun ölümüne dünya çapında yas tutması, dolayısıyla 27 Mart Dünya Tiyatro Günündeki etkinliklerini iptal etmesi gerektiği önermesi doğal olarak şaşkınlıkla karşılandı.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, mesajın kişi olarak Ulvi Alacakaptan adına değil, Türkiye’deki tiyatro oyuncularının bir meslek örgütü ve Uluslararası Aktörler Federasyonu (FIA) üyesi olan TODER adına gönderilmiş olmasıydı. Yoksa özel olarak Alacakaptan’ın kime yas tutup duacı olacağı tiyatro camiasını ilgilendiren bir husus değildir.

Peki, Yazıcıoğlu kimdi?

Birkaç ay önce kaybettiğimiz Harold Pinter gibi bir tiyatro ustası mı? Ya da bilmediğimiz bir şekilde Türkiye tiyatrosuna büyük hizmetlerde bulunmuş bir tiyatro aşığı mı? Varsayalım ki öyle; tiyatrocuların 27 Mart’larda değer verdikleri kişileri anmaları perdeleri kapatmak şeklinde olabilir mi?

Empati kurmasına yardımcı olmak üzere Ulvi Alacakaptan’a soralım: Yazıcıoğlu Ramazan Bayramı arifesinde ölse, TODER adına Ramazan Bayramı’nı da iptal edecek ve üyelerinin bayramlaşmalarını erteleme kararı mı alacaktı?

Peki, Yazıcığlu gerçekte kimdi?

12 Eylül öncesinde savunmasız 7 TİP’li gencin öldürülmesi başta olmak üzere pek çok faşist katliamın faili ve sorumlusu, 12 Eylül sonrasında Sivas katliamından Hrant Dink cinayetine karanlıkta bırakılan pek çok vakaya karıştığı bilinen siyasal bir partinin lideri değil miydi?

TODER Başkanı Ulvi Alacakaptan’a defalarca ve çeşitli yollardan soruldu: 27 Mart 2009 “Dünya Tiyatro Günü”nde yapılacak olan etkinliklerini
"Üzücü Kaza nedeniyle bugün yapılacak Dünya Tiyatrolar Günü etkinliğimiz 3 Nisan Cuma 19'a ertelenmiştir. TODER-ULVI ALACAKAPTAN" mesajında bahsettiğiniz üzücü kaza Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybetmesi midir? Ettiyseniz gerekçelerinize açıklık getirebilir misiniz?

Yanıt vermedi, veremedi...

Alacakaptan’ın sığındığı karanlık TODER adına 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’ne düşürülen lekeyi gizleyemiyor, gizleyemeyecek.

Bu gerekçelerle biz aşağıda imzası olanlar, başta TODER Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Alacakaptan’ı ve bu konuda yaşananlara rağmen hiçbir açıklama yapmayan, dolayısıyla sükûtlarının ikrarlarından geldiğini düşündüğümüz TODER Yönetim Kurulu üyelerini; Maraş Katliamı, Bahçelievler Katliamı başta olmak üzere birçok katliamda bu ülkenin aydınlığına kurşun sıkan cellâtlara gösterdikleri “üzücü kaza hassasiyeti!” yüzünden istifaya davet ediyoruz.

(Metni imzalamak isteyenler ozgurtiyatro@gmail.com Bu mail adresi spam botlara karşı korumalıdır, görebilmek için Javascript açık olmalıdır adresine gönderebilirler. İmzalar www.ozgurtiyatro.org ve http://ozgurtiyatro.blogspot.com sitesinden 8 Mayıs 2009 tarihinden itibaren gün aşırı yayımlanacaktır.)

8 Haziran 2009 tarihine dek toplanan protesto imzaları, akabinde TODER yönetimine iletilecektir.

Destekleyenler (İsimler alfabetik sıralanmıştır)

Sıra

Ad-Soyad

Kurum/Meslek

1

A. Murat Gür

2

Ades Karakya

3

Adnan Şahin

Yenikapı Tiyatrosu

4

Adnan Tönel

5

Ahmet Guleryuz

6

Ahmet Kurt

7

Ahmet Levent Öztürk

8

Ahmet Melik

9

Ahmet Saraç

10

Alaettin Çakar

11

Ali Eroglu

12

Ali Göymen

13

Ali Gün

Ayvalık Sanat Derneği

14

Ali Haydar Gören

15

Ali Kırkar

16

Ali Lie

17

Ali Rıza Soydan

18

Ali Şahin

19

Alirıza Arslanbaş

20

Alper Onay

21

Alper Topaloğlu

22

AlsahBlog A Şahin

23

Altan Bozkurt

24

Anıl Demir

25

Artunç Yavuz

26

Arzu Erk

27

Aslan Krkn

28

Aslı Burcu Ok

29

Atalay Göktaş

30

Ayberk Sedef

31

Ayhan Çınar

32

Ayhan Özdemir

33

Aykut Çetinkaya

34

Aynur Ergül

35

Aysel Özdemir

36

Aysun Erdoğan

37

Ayten Ayna

38

Aytül Keskin

39

Aytül Keskin

40

Azelya Melis Erol

41

Bahoz Fırtına

42

Bakırköy Ressamlar Birliği

43

Baki Yitmen

44

Banu Yıldız

45

Barbaros Emre Alagöz

46

Barış Yıldırım

47

Batum Ajans

48

Bayram Günaslan

49

Bektaş Özdamar

50

Berk Halil Lişesivdin

51

Berk Samur

52

Berkan Aktepe

53

Berna Sayan

54

Berrin Sulari

55

Betül Kâtip

56

Beyhan Güngör

Emekli

57

Bilal Akar

58

Birgül Serçe

59

Birgül Şahin

Tekniker

60

Birol Yılmaz

61

Boran Doğan

62

Burak Bakır

63

Burak Yavaş

64

Burcu Tepe

65

Burç Demir

Rejisör-Oyuncu

66

Burçin Kur

67

Bülent Ünsür

68

Cafer Tufan

69

Can Cucumlu

70

Can Erdoğan

71

Can Özdemir

72

Canan Arslan

73

Canan Çıplak

74

Canan Kaya

75

Candan Dumrul

Avukat

76

Caner Kutlu

77

Cansu Erol

78

Cansu Gürsoy

79

Celal Cezim

Elektronik Mühendisi

80

Celalettin Aksoy

81

Cem Gürsel Yılgın

82

Cem Kaya

83

Cem Savran

84

Cemile Şimşek

Tiyatro Oyuncusu-Yönetmen

85

Ceren Elmalı

86

Ceren Görkem Coşkun

Elektronik Mühendisi

87

Ceren Paş

88

Cigdem Cangül

89

Cihan Çelik

90

Cumhur Atalan

91

Cüneyt Yalaz

92

Çağdaş Ballıktaş

93

Çağdaş Dudu

Öğrenci

94

Çetin Göksülük

95

Çiğdem Atar

Elektronik Mühendisi

96

Çiğdem Ay

97

Çiğdem özcan

98

Damla Bayrak

99

Damla Çaylak

100

Damla Paksoy

101

Demet Dönmez

102

Demet Genç Demirbilek

103

Deniz Cevher

104

Deren Baybars

105

Derya Çelenoğlu

106

Derya Sağlam

Oyuncu (Derme Tiyatro)

107

Didem Ugh

108

Dilek Akaa

109

Dilek Arslandoğmuş

110

Dilek Sarıçam

111

Dilek Sarıçam

112

DjErman Kaplan

113

Doğu Akal

114

DURSUN ÖZTÜRK

115

Duygu Doğan

116

Duygu Gezik

117

Duygu Gülçiçeği

118

Duygu Öcal

119

Ebru Sözen

120

Ecem Eren

121

Eda Hakoğlu

122

Eda Özdemir

123

Ekin Uçan

Turizmci

124

Ela Gözlü

125

Elif Aydınalp

Öğrenci

126

Elif Kaya

127

Elif Turan

128

Emine Varolgüneş

129

Emrah Yıldırım

İşçi (Reklâmcı)

130

Emre Erol

131

Engin Altay

132

Ercan Süt

133

Erçin Kurt

134

Erdal Eren Sarıdaş

135

Erdal Yıldırım

136

Erdinc Ucuncuoğlu

137

Eren Aksoyoğlu

138

Eren Demir

139

Eren Özmen

140

Ertan Yağız

141

Ertuğrul Ahmet Timur

142

Eser Karabil

143

Esin Açıl

Yenikapı Tiyatrosu

144

Esra Aşan

145

Ethem Özgür Celebci

146

Evren Atlı

147

Evren Güngör

148

Evrim Ayça Azam

149

Evrim Deniz Avcu

150

Eylem Yol

151

Ezgi Demir

Öğrenci

152

Faruk Halitoğlu

153

Fatih Amal

154

Fatih Koç

Yenikapı Tiyatrosu

155

Ferhan Yıldırım

156

Ferhat Kaygusuz

157

Fevzi Günenç

Oyun Yazarı

158

Feyzullah Yalçın

159

Fırat Aydın

160

Fırat Güllü

161

Fırat Irmak

162

Fırat Mer

Yenikapı Tiyatrosu

163

Figen Adıgüzel

164

Figen Akcay

165

Filiz Kasapoğlu

166

Filiz Sönmez

167

Fuat Akel

168

Fuat Ömer Anamur

169

Galip Görür

170

Gamze Acı

171

Genco Erkal

Tiyatrocu (Dostlar Tiyatrosu)

172

Gizem Gündoğdu

173

Gizem Yongul

174

Gökhan Başkaya

175

Gökhan Erarslan

176

Göknur Kılavuz

177

Gölay Şakiroğulları

Bilgisayar Mühendisi

178

Görkem Tosun

179

Gözde Güldiken

Yenikapı Tiyatrosu

180

Gözde Teker

Psikolog

181

Gulabat Akyol Kılıç

182

GÜl BiLgee

183

Gül Fulya Akyol

184

Gülçin Özge Tan

185

Güler Cengiz

186

Güliz Gündüz

187

Güliz Gündüz

188

Gülnaz Ajans

189

Gülsüm Başkaya

190

Gülşah Demirelli

191

Gültekin Özdemir

192

Güneş Selma Yıldız

193

Günnur Gündoğan

194

H. Selda Aktaş

Öğrenci/Amatör Tiyatro Oyuncusu

195

Habibe Aduş

196

Hacer Demirci

197

Hakan Akın

198

Hakan Güngör

199

Hakan Karsak

200

Hakan Urcu

Yönetmen

201

Halide Boneval

202

Halil İbrahim Ünal

203

Halil Küreş

204

Hamdi Kaçmaz

205

Hamit Demir

Gölge Tiyatro Dergisi

206

Handan Senan

207

Handan Ünal

Bilgisayar Mühendisi

208

Handan Yazıcı Aksoy

209

Hande Temel

210

Harun Karaçam

211

Hasan Balıktaş

212

Hasan Demir

213

Hasan Kesebir

214

Hasan Tanay

215

Hasan Üreten

216

Hasibe Sibel Akpınar

217

Hatice Aslan

218

Heval Kara

219

Hikmet Nazım

220

Hülya Karakaş

Oyuncu/Yönetmen

221

Hülya Kırımoğlu

222

Hüseyin Akbaş

223

Hüseyin Ataman

224

Hüseyin Demirtaş

225

Hüseyin İnan Avcu

226

Hüseyin Kaplan

227

Hüsnü Kızılgöz

228

Irmak Bavkır

229

İbrahim Bozkurt

230

İbrahim Çağdaş

231

İbrahim Sebat

232

İhsan Koluaçık

233

İlhan Akbaş

234

İlhan Deliktaş

235

İlhan Ulusoy

236

İlker Gülüm

237

İlker Kırıkkulak

238

İlkim Senan

239

İlknur Indır

240

İnan Ersoy

241

İsa Karsli

242

İsmail çetiner

243

İsmail Kocaoğlu

244

İsmail Sivaslı

245

İsrafil Demir

246

Kaan Erkam

247

Kader Ortakaya

248

Kadri Özaldıkaçtı

Tiyatro Emekçisi

249

Kamil Kellecioğlu

250

Karşı Atölye

251

Kemal Burhan Şahin

252

Kemal Gökhan

253

Kerim Kabalcı

254

Korkut Akın

Kısafilmci

255

Kubilay Sarıkaya

256

Kübra Ayçiçek

257

Kübra Özgümüş

258

Lale Kabul

259

Levent Aksel

Tiyatro Gönüllüsü/Ücretli Çalışan

260

Levent Babacan

261

Levent Gülten

Türkçe Öğretmeni

262

Lois Dionysos

263

Lor Eal

264

M.Yücel Mersin

265

Macide Boymul

266

Mahir Taylan

267

Mahmut Akgül

268

Mavi Kalem

269

Mehmet Ali Çiçek

270

Mehmet Atak

Oyuncu ve Yönetmen

271

Mehmet Demir

272

Mehmet Nurkut İlhan

273

Mehmet Selin Sağdıç

274

Mehmet Selin Sağdıç

Oyuncu (Derme Tiyatro)

275

Mehmet Tekkanat

276

Mehmet Yurdal

277

MEHTAP ÖZTÜRK

278

Melike Çiçek Özbulut

279

Melike Horasanlı

280

Melike Kuyumcu

281

Meltem Şahiner

282

Meral Ersin

283

Meriç Coşar

284

Mert Mertowskhi

285

Metanet Dilber

286

Mete Karakul

Yayın Çalışanı

287

Mine Polat

Yayın Çalışanı

288

Miray Caylar

289

Miray Korkmaz

290

Murat Altun

291

Murat Çınar

292

Murat Halis

293

Murat İrga

294

Murat Kılınç

295

Murat Ufuk Serden

296

Musa Duman

297

Musost Canbek

298

Mustafa Dağdelen

299

Mustafa Demirkanlı

300

Mustafa Doğan

301

Mustafa Günen

302

Mustafa Kalkan

303

Mustafa Mayda

304

Mustafa Vejdi Koçak

305

Muzaffer Karakul

306

Müge Bentürk

307

Müge Çakır

308

Müge Saut Süs

309

Müge Tan

310

Müzeyyen Ünsal Çelik

Mimar

311

Naime Erdem Başaran

312

Nalan Güreş

313

Nalan Güreş

314

Nalan Temel taş

Eğitimci

315

Namık Kemal Kaya

316

Nazan Çetintaş

317

Nazlı Masatçı

Yenikapı Tiyatrosu

318

Nazmiye Çimen

319

Nedim Akay

320

Nedim Saban

Tiyatro Sanatçısı

321

Nejdet Çayır

322

Nejmi Aykar

323

Nergis Eralp

324

Neşecan Çöm

325

Nevzat Süs

326

Nihat Mürşütpınar

327

Nil Yılmaz

328

Nilgün Esin

329

Nilufer Akay

330

Nuran İnce Ustaoğlu

331

Nuray Kerkük

332

Nurcan Efe

333

Nurşah Aykut

334

Nurten Erdoğan

335

Ocan Başbuga

336

Okşan Dede

337

Oktay Çınar

338

Oktay Dursun

Bilgisayar Mühendisi

339

Olcay Şimşek

340

Omur Kurum

341

Onder Aydın

342

Onur Durmuşoğlu

343

Onur Karaarslan

344

Onur Şahin

345

Onur Tunca

346

Onur Tutu

Sigortacı

347

Onur Ümit

348

Orçun Masatçı

Yenikapı Tiyatrosu

349

Orçun Okşar

350

Orçun Özcan

351

Orhan Aydın

352

Orhan Deniz

353

Orhan Kazbek

Oyun Yazarı

354

Ozan Ergin

355

Ömer F. Kurhan

356

Ömer Külhancı

357

Ömer Uçkaç

Öğrenci

358

Ömür Devrim Erkul

359

Ömürhan Soysal

Oyuncu (Özgür Tiyatro)

360

Öncü GreyWolf

361

Önder Mercan

362

önder Uyanık

363

Öney Olcaytu

Atilla İlhan Kültür Merkezi

364

Öykü Özçinik

Öğrenci

365

Öykün Kahraman

366

Özdemir Nutku

367

Özge Deniz Yıldırım

Makine Mühendisi

368

Özge Pala

369

Özge Toker

370

Özgür Balkılıç

371

Özgür Başkaya

372

Özgür Doğan

İnşaat Mühendisi

373

Özgür Ertem

374

Özgür Küpeli

375

Özgür Özbudur

Yenikapı Tiyatrosu

376

Özgür Özüdoğru

377

Özgür Savran

İşçi

378

Özgür Takmaz

379

Özlem Arslan

380

Özlem Burak

381

Özlem Kahraman

382

Özlem Öztürk

Yenikapı Tiyatrosu

383

Özlem Turan

384

Özlem Uge

385

Pınar Akıncı

Öğrenci

386

Pınar Alev

387

Pınar Kuru

388

Pınar Şenbaş

389

Pirsultan Abdal Çerkezköy

390

Pnr Sdf

391

Polat İnangül

392

R.Onur Duru

393

RABİA ÖZTÜRK

394

Ramazan Pektaş

Elektrik-Elektronik Mühendisi

395

Rana Arıbaş Gerçe

Mühendis

396

Recep Yener

397

Redife KOLÇAK

Peyzaj Mimarı

398

Redife Zerener

399

Reha Özcan

400

Rıza Özçolak

401

Robin Van Persie

402

Rojda Meryem Cengiz

403

Rüya Karacan Eş

Yeşiller Partisi Eş Koordinatörü

404

Sabire Sarıkaya

405

Sabire Yılmaz

406

Sabriye Nesmin Ildan

407

Sacit Akel

408

Sadık Karadeniz

409

Saim Tokaçoğlu

Gazeteci

410

Sebati Göken

Elektrik Mühendisi

411

Sebnem Cirit

412

Seçil Aracı

Öğrenci

413

Seçkin Aybar

414

Sedat Demirsoy

415

Sedat Yılmaz

416

Selcan Özgür

417

Selçuk Açıksözlü

418

Selçuk Bal

419

Selçuk Uluergüven

420

Selim Kalıç

Oyuncu/Yönetmen

421

Senem Devrim Göker

422

Senem Döner

423

Senem Tepe Dere

424

Serap Arslanbaş

425

SERAP ÖZTÜRK

426

Serdar Dağ

427

Serdar Sarıkaya

428

Serdar Sarman

429

Serdar Söylemez

430

Serhat Çelik

431

Serhat İren

432

Serkan Çiteli

Makine Mühendisi

433

Serkan Öznur

434

Sevgi Yılmaz

435

Sevilay Saral

436

Sevinc Okyay

437

Sevinç Özdemir

438

Sıddıka Ödel

Mühendis/Amatör oyuncu

439

Sıla İlyasoğulları

440

Sibel Aduş

441

Sibel Kış

Amatör Tiyatrocu/Felsefe Öğretmeni

442

Sinem Öztürk

443

SİNEM ÖZTÜRK

444

Sinem Yılmaz

445

Solmaz Parsak

446

Sonay Sönmez

447

Songül Alçınkaya Sevinç

448

Srdst Vral

449

ßal Sultan

450

Suat Bağla

451

Suat Başkır

452

Suat Kırdan

453

Sultan Doğan

454

Suzan Orhan

455

Sükran Korkmaz

456

Süleyman Şahin Çetin

457

Syd Barrett

458

Şehriban Koluaçık

459

Şendağ Başkaya

460

ŞENGÜL ÖZTÜRK

461

Şenol Önder

462

Şerif Sezer

463

Şeyma Uslu

464

Şule Dede

Öğrenci

465

Tamer Serkan Subaşı

466

Taner Koçak

Yayıncı

467

Taşkın Ermişoğlu

468

Tekin Bingöl

469

Temel Altuntaş

470

Timur Özçıngırak

Yenikapı Tiyatrosu

471

Tolga Güleryüz

472

Tolga İnangül

473

Tolga Özdemir

474

Tuba Tatlı

475

Tufan Afşar

476

Tuğba Birincioğlu

477

Tuna Güngör

478

Tunakan Bozkurt

479

Turgay Ön

Özgür Sahne/Yönetmen

480

Tülay Ege

481

Türkan Ateş

İşçi

482

Türkyılmaz Sarıkaya

483

Ufuk Bezci

484

Ufuk Yağcı

Öğretim Görevlisi

485

Ufuk Yeşil

486

Ugur Tarhan

487

Uğur Küçük

488

Uğur Nasırlıel

Bilgisayar Mühendisi

489

Uğur Şahin Tağı

Turizmci

490

Ulvi Arı

491

Umay Karadağ

492

Ümit Kıran

493

Ümit Kireççi

494

Ümit Özyalçın Adıgüzel

495

Vahit Çakmakcı

496

Vatt Oyuncuları

497

Vedat Gültekin

498

Vedat Ülger

499

Veli Kaya

500

Veli Özen

501

Velican Demirel

502

Vizyon Sanat Kolektifi

503

Volkan Korhan

Yenikapı Tiyatrosu

504

Volkan Özdemir

505

Yakup Özarslantürk

Ücretli

506

Yalçın Özgül

Oyuncu (Ankara Deneme Sahnesi)

507

Yaqmur Dilan

508

Yasemin Adalı Arslan

509

Yasemin Soysal

510

Yasin Yürekli

511

Yasmin Yalçınkaya

512

Yaşar Ekten Yılmaz

513

Yaşar Karakulak

514

Yeliz Akçakaya Arslanbaş

515

Yener Aksu

516

Yesiltepe Mehmet

517

Yetiş Çetin

518

Yıldırım Diler

519

Yılmaz Boztepe

520

Yılmaz Demiral

521

Yiğit Tuncay

Yönetmen (Halk Sahnesi Oyuncuları)

522

Yiğit Yalkın

523

Yudum Akkuş

524

Yunus Karakuş

525

Yunus Yıkılmaz

526

Yusuf Kahraman

527

Yusuf Kenan Çetinkaya

528

Zafer Akkaş

529

Zafer Kökver

530

Zahide Tufanyazıcı

531

Zeliha Karataş

532

Zeynel Aslan

533

Zeynep Kılıç

534

Zeynep Özkalay

535

Zeynep Ulaş

536

Zeyno Demirel

537

Zınar Aydeniz